Rodzaje duńskich paszportów cz.1

Jako, że zeszłoroczny artykuł dotyczący duńskiego obywatelstwa cieszył się rekordową popularnością, postanowiłam wrócić do tematu i skupić się na rodzajach duńskich paszportów, które funkcjonują w obiegu. Paszport jest dla Duńczyków ważnym dokumentem identyfikacyjnym, jako że Królestwo Danii nie wydaje odpowiedników polskich dowodów osobistych, a identyfikacyjne żółte karty (gulekort) nie potwierdzają duńskiego obywatelstwa. Aktualnie obywatele i rezydenci duńscy posługują się sześcioma typami paszportów, z których każdy ma swoje ceny charakterystyczne i wykorzystywany jest w innych okolicznościach. W tej części przyjrzymy się bliżej trzem rodzajom duńskich dokumentów paszportowych.

Standardowy paszport Królestwa Danii

Standardowy paszport Królestwa Danii jest dokumentem unijnym, potwierdzającym obywatelstwo duńskie. Okładka ma ciemnobordowy kolor, przez co Duńczycy często nazywają dokument „buraczanym paszportem” (rødbedepas). W górnej części okładki widnieje napis „Unia Europejska” (Den Europæiske Union), pod nim „Dania” (Danmark). W centralnym miejscu znajduje się godło Danii, a poniżej napis „paszport” (pas). Najnowszy dizajn duńskich paszportów wkroczył do obiegu w 2022 roku, a poza zmianami wizualnymi wprowadzono również udoskonalenia biometryczne. Niezmiennie na drugiej stronie znajduje się wizerunek kamienia runicznego z Jelling, który figuruje na liście dziedzictwa kulturowego UNESCO. W starych modelach grafika skupiała się na postaci Haralda Sinozębego, podczas gdy nowa wersja ukazuje cały kamień w pełnej krasie. Ponadto paszport zawiera kilka odnośników do Wysp Owczych i Grenlandii, co jest nowością.

Strona ze zdjęciem jest usztywniana, posiada chip oraz szereg zabezpieczeń. Po lewej stronie znajduje się zdjęcie, po prawej – jego hologram. Dane na stronie ze zdjęciem zawierają:

– Typ paszportu (P dla paszportu osobistego)

– Kod kraju (w przypadku Danii jest to DNK)

– Numer paszportu (zazwyczaj 9 cyfr)

– Nazwisko i imię/imiona

– Narodowość

– Wzrost

– Data urodzenia

– Numer ewidencyjny CPR (odpowiednik polskiego PESEL)

– Płeć

– Miejsce urodzenia

– Data wydania i data ważności

– Organ wydający

– Podpis

Stara wersja duńskiego paszportu osobistego - strona ze zdjęciem.
Stara wersja duńskiego paszportu osobistego – strona ze zdjęciem.

Kolejne strony zawierają tłumaczenia podpunktów ze stron identyfikacyjnych na wszystkie języki Unii Europejskiej, dalej mamy już natomiast kartki, służące wlepkom wizowym oraz stemplom. Projekt graficzny stron wizowych został urozmaicony o znaki runiczne, a także umieszczenie na poszczególnych stronach duńskich i farerskich wysp. Paszport zawiera łącznie 32 strony, nie wliczając w to okładki i plastikowej strony ze zdjęciem.

Nowe duńskie paszporty niosą za sobą nie tylko zmiany wizualne, ale też wzmocnione zabezpieczenia, mające stanowić utrudnienia dla fałszerzy. Paszporty powstają przy zastosowaniu kilku różnych technik drukowania, w tym druku miedzianego, offsetowego i jedwabnego. Zastosowano również takie elementy jak atrament zmieniający kolor, najnowocześniejsze znaki wodne i skomplikowane struktury linii. Dzięki wprowadzonym zmianom duńskie paszporty są łatwiejsze do zweryfikowania pod względem autentyczności.

Kamień z Jelling - po lewej wersja stara, po prawej nowa.
Kamień z Jelling – po lewej wersja stara, po prawej nowa.

Duński paszport dyplomatyczny

Organem wydającym paszporty dyplomatyczne w Danii jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Do otrzymania tego rodzaju dokumentu uprawniona jest ograniczona liczba osób. Należą do nich:

– Królowa i członkowie rodziny królewskiej,

– Osoby ściśle związane z dworem królewskim,

– Pracownicy służby zagranicznej, w tym pracownicy MSZ oraz innych ministerstw działających za granicą,

– Obywatele Danii zajmujący kluczowe stanowiska w organizacjach międzynarodowych (np. UE, ONZ, NATO, itp.),

– Duńscy sędziowie w sądach międzynarodowych,

– Członkowie rządu, przewodniczący parlamentu, członkowie prezydium Folketingu,

– Prezes Sądu Najwyższego, dyrektor Narodowego Banku Danii, szef MON,

– Członkowie duńskich delegacji rządowych,

– Pełnomocnicy rządu, podróżujący z misją publiczną,

– Małżonkowie i dzieci poniżej 21 roku życia wyżej wymienionych.

Jaskrawej okładki duńskiego paszportu dyplomatycznego nie da się nie zauważyć. Fot. Wikipedia
Jaskrawej okładki duńskiego paszportu dyplomatycznego nie da się nie zauważyć. Fot. Wikipedia

Duńskie paszporty dyplomatyczne mają jaskrawo-czerwoną okładkę, na której widnieją napisy Danmark oraz Diplomatpas, zaś w centrum niezmiennie znajduje się duńskie godło. Posiadacze paszportów dyplomatycznych nie są objęci immunitetem. Zgodnie z Konwencją Wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych, immunitet wymaga akredytacji państwa przyjmującego. Posiadacze paszportów dyplomatycznych mogą natomiast korzystać ze specjalnych stanowisk kontroli paszportowej, co wiąże się z krótszym czasem oczekiwania na granicach. Często obowiązują ich również inne zasady wizowe, które w zależności od kraju mogą być łagodniejsze lub wręcz bardziej surowe. W samej Danii posiadacze duńskich paszportów dyplomatycznych nie cieszą się żadnymi specjalnymi przywilejami.

 

Duński paszport cudzoziemca

Obcokrajowcy mieszkający na stałe w Danii, zwykle korzystają z paszportów narodowych, wydawanych przez placówki dyplomatyczne krajów, których są obywatelami. Zdarza się jednak, że cudzoziemcy nie mogą uzyskać paszportu od władz swojego kraju – tak jest chociażby w przypadku uchodźców. W takiej sytuacji władze Danii mogą wydać tzw. paszport cudzoziemca. Warunkiem otrzymania owego dokumentu jest zalegalizowany pobyt w Danii oraz potwierdzenie nadanego statusu uchodźcy.

Inną kategorią osób, które mogą ubiegać się o paszport cudzoziemca, są apatrydzi, czyli bezpaństwowcy. Określenie to odnosi się do ludzi, którzy nie posiadają obywatelstwa żadnego kraju. Taki status quo wynika z różnych zasad nabywania obywatelstwa w poszczególnych krajach, uwarunkowań związanych z miejscem urodzenia oraz obywatelstwem rodziców lub jego braku. Zdarzają się jednostki pozbawiane obywatelstwa w skutek prześladowań politycznych lub zmian granic państwowych. Konwencja Narodów Zjednoczonych z dnia 28 września 1954 roku wyszła naprzeciw problemowi bezpaństwowców, tworząc uniwersalny dokument, który umożliwia apatrydom identyfikację oraz przekraczanie granic państwowym.

Istnieją dwa rodzaje paszportów wydawanych cudzoziemcom:

– Duński dokument podróży, czyli tzw. paszport konwencyjny, wydawany osobom posiadającym w Danii status uchodźcy, zgodnie z definicją zawartą w Konwencji Narodów Zjednoczonych o Uchodźcach z dnia 28 lipca 1951 r. Jest to niewielka książeczka z niebieską okładką, na której widnieje napis „dokument podróżny” w językach duńskim, angielskim i francuskim oraz nazwą kraju wydającego.

Paszport cudzoziemca, przysługuje osobom uznanym za bezpaństwowców zgodnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych z dnia 28 września 1954 r. oraz ich dzieciom. Dokument ten wizualnie przypomina regularny paszport, tyle że okładka ma kolor jasno szary. Na górze widnieje napis “paszpory cudzoziemca” (fremmedpas) po duńsku, angielsku i francusku. Na środku znajduje się duńskie godło, zaś pod nim napis “Danmark” oraz oznaczenie biometryczności dokumentu.

Posiadanie powyższych dokumentów nie jest równoznaczne z posiadaniem duńskiego obywatelstwa!

Paszport konwencyjny i paszport cudzoziemca - edycja duńska. Fot. refugees.dk
Paszport konwencyjny i paszport cudzoziemca – edycja duńska. Fot. refugees.dk

Ciekawostki

– Osoby mające wyłącznie duńskie obywatelstwo, mogą być posiadaczami dwóch duńskich paszportów. Paszport główny ma ważność dziesięcioletnią, podczas gdy paszport dodatkowy jest ważny tylko przez dwa lata. Dodatkowy paszport wydawany jest osobom, które prowadzą działalność humanitarną, posiadają stemple utrudniające wjazd do innych krajów lub po prostu dużo podróżują i częste aplikowanie o wizy w ambasadach wstrzymuje ich główny dokument podróżny na kilka dni lub tygodni.

– Koszt wyrobienia paszportu w 2022 r. wahał się od 150 DKK do 890 DKK. Najtańsze jest wyrobienie dokumentu paszportowego dla dzieci w wieku 0 – 11 lat – 150 DKK. Młodzież w wieku 12 – 17 lat zapłaci za dokument 178 DKK, emeryci muszą wydać 378 DKK, zaś osoby pomiędzy 18 a 64 rokiem życia muszą zapłacić aż 890 DKK. Jeżeli przy aplikacji nie jesteśmy w stanie okazać poprzedniego dokumentu lub jest on zniszczony, cena za nowy paszport jest dwa razy większa.

– Paszporty produkowane są w sekretnym miejscu na terenie Danii.

– Zdjęcie do paszportu musi spełniać określone wymogi. Fotografia nie może być zacieniona ani rozmazana. Jej wielkość musi wynosić 35 x 45 mm, z czego głowa ma mieć ok. 30 – 36 mm wysokości. Głowa może być zakryta wyłącznie z przyczyn religijnych, przy czym czoło, kości policzkowe i broda muszą być odsłonięte. Oczy muszą być otwarte, a wzrok skierowany w obiektyw. Usta mają być zamknięte. Dopuszczalne jest zdjęcie w okularach korekcyjnych, pod warunkiem, że szkła to tzw. antyrefleksy. Tło zdjęcia ma być jasne i jednolite.

C.d.n.

____________________

Źródła:

https://refugees.dk/aktuelt/2021/april/krav-til-dansk-statsborgerskab-strammes-igen/

https://da.wikipedia.org/wiki/Pas_(legitimation)

https://www.hvadkosterdet.dk/project/hvad-koster-et-pas/

https://www.borger.dk/transport-trafik-rejser/Pas/Regler-om-pas

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.